• Företrädare

    26380

    Per Selin

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Miljö/bygg/teknik, ersättare