• Företrädare

  26254

  Per Einarsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regionstyrelse, ledamot
  • Regionråd
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande
  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot