• Företrädare

  26151

  Irene Oskarsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regional/trafik/miljö, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ordförande
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Delegationsledare vice riksting, PD
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot