• Företrädare

  26141

  Dan Haglund

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsordförande