• Företrädare

  25825

  Urban Tellström

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot