• Företrädare

  25198

  Göran Aronson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande