• Företrädare

  24975

  Sivert Åkerljung

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Kommunalråd
  • Skola/utbild/barnomsorg, ordförande
  • Fullmäktigeberedning, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot