• Företrädare

  22552

  Maria Fälth

  • Uppdrag

  • Landstingsfullmäktige, ledamot
  • Landstingsstyrelse, ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, vice ordf
  • Kommunalråd
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande