• Företrädare

  22534

  Tanjo Andersson

  • Uppdrag

  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot