• Företrädare

  Lars O Molin

  • Uppdrag

  • Bolagsstyrelse, landst./region, ledamot
  • Valnämnd, vice ordf
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partistyrelsen, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot