• Företrädare

  22273

  Lars Gustafsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande
  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsordförande