• Företrädare

    22260

    Birgitta Karlsson

    • Uppdrag

    • Kultur/fritid, ersättare
    • Valnämnd, ledamot