• Företrädare

    22120

    Gunborg Nygren

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Social/omsorg/äldrevård, ledamot