• Företrädare

  Magnus Jakobsson

  • Uppdrag

  • Riksdagsledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partidistriktsordförande
  • Rikstingsombud
  • Partifullmäktigeombud
  • Partiavdelningsordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande