• Företrädare

  Magnus Jacobsson halvbild

  Magnus Jakobsson

  • Uppdrag

  • Riksdagsledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partidistriktsordförande
  • Delegationsledare riksting, PD
  • Partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsordförande