• Företrädare

    21986

    Carin Malm

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, ledamot
    • Partiavdelningsordförande