• Företrädare

    21682

    Göran Gynnerstedt

    • Uppdrag

    • Övriga kommunala uppdrag, ledamot