• Företrädare

  21317

  Betty-Ann Nilsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Kommunfullmäktige, vice ordf.
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Skola/utbild/barnomsorg, ordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot