• Företrädare

  21310

  Helén Edlund

  • Uppdrag

  • Valnämnd, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot