• Företrädare

  21258

  Jens Nielsen

  • Uppdrag

  • Kultur/fritid, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot