• Företrädare

  21049

  Stig Töyrä

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ordförande
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
  • Partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande