• Företrädare

  21009

  Margareta Johansson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot