• Företrädare

  20770

  Åke Nilsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, vice ordf
  • Övriga kommunala uppdrag, ordförande
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare