• Företrädare

    20689

    Nils-Erik Emme

    • Uppdrag

    • Miljö/bygg/teknik, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare