• Företrädare

  20641

  Jörgen Myrberg

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot