• Företrädare

    20613

    Bengt Olof Idmyr

    • Uppdrag

    • Valnämnd, ledamot
    • 1:e vice partiavdelningsordförande