• Företrädare

  20069

  Emanuel Sandberg

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot