• Företrädare

  20059

  Ellen Håkansson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
  • Överförmyndarnämnd, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande