• Företrädare

    20022

    Per Danielsson

    • Uppdrag

    • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
    • Social/omsorg/äldrevård, ersättare