• Företrädare

  19464

  Benny Strandberg

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regionstyrelse, ledamot
  • Regionråd
  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot