• Företrädare

    19113

    Sven-Roland Danielsson

    • Uppdrag

    • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseersättare