• Företrädare

    18656

    Anders Fast

    • Uppdrag

    • Regional/trafik/miljö, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot