• Företrädare

  Birgitta Södertun

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, vice ordf.
  • Partistyrelsen, ersättare
  • Valberedning, riksorg., ledamot
  • Kommun-o landst.pol. rådet, 1:e v.ordf.
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Rikstingsombud
  • Partifullmäktigeombud, ersättare
  • Partiavdelningsordförande