• Företrädare

  18614

  Bo Rudolfsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regional/trafik/miljö, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ordförande
  • Kommunalråd
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande