• Företrädare

    18316

    Bertil Fredriksson

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, övriga ersättare