• Företrädare

  18073

  Roland Sjögren

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kultur/utbildn/fh-skol, vice ordf.
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ordförande
  • Partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot