• Företrädare

    17911

    Helén Johansson

    • Uppdrag

    • Kommunstyrelse, ersättare
    • Social/omsorg/äldrevård, ersättare