• Företrädare

    17897

    Sonia Lunnergård

    • Uppdrag

    • Kultur/utbildn/fh-skol, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot