• Företrädare

  17890

  Bertil Eriksson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Överförmyndarnämnd, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • 2:e vice partiavdelningsordförande