• Företrädare

    17527

    Ruth Larsson

    • Uppdrag

    • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot