• Företrädare

    17314

    Ewa Sundkvist

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, övriga ersättare
    • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande