• Företrädare

  16772

  Berndt Dahnson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Överförmyndarnämnd, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot