• Företrädare

    16021

    Christer Johansson

    • Uppdrag

    • Revision, kommun, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot