• Företrädare

  15972

  Maria Nilsson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ledamot
  • Kommun-o landst.pol. rådet, 1:e v.ordf.
  • Partiavdelningsstyrelseledamot