• Företrädare

    1582

    Berit Sjö

    • Uppdrag

    • Miljö/bygg/teknik, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare