• Företrädare

  1563

  Karl-Gustav Kyrk

  • Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Överförmyndarnämnd, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot