• Företrädare

  15615

  Karl-Gunnar Svensson

  • Uppdrag

  • Ersättare för riksdagsledamot
  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ordförande
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Miljö/bygg/teknik, ordförande
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Fullmäktigeberedning, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot