• Företrädare

    Mikael Oscarsson

    • Uppdrag

    • Riksdagsledamot
    • Partistyrelsen, ledamot
    • Partidistriktsordförande