• Företrädare

    Magnus Oscarsson

    • Uppdrag

    • Riksdagsledamot
    • Partidistriktsordförande
    • Partiavdelningsordförande