• Företrädare

  14685

  Lena Persson

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Häls/sjuk/oms/prim/tand, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseersättare