• Företrädare

  1457

  Liebert Gustavsson

  • Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Valnämnd, ledamot